ارغوان و مامانوباباش

گل ما متولد 16 خرداد ماه سال 1383 است

 
ساعت ٩:٢٩ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۳/۱٠/٢٧  

ارغوان چشمش نزنم انقدر شيرين شده كه نمی دونم چی ازش بنويسم .فقط بايد ديد.

بابايی ارغوان زير گردنش بوس می كنه ارغوانم قلقلكش مياد سرشو ميكش عقب.

چهارشنبه بابايی كار داشت ارغوان هی داد می زد صداش می كرد وقتی ديد نتيجه نمی گيره سرشو بالا می گرفت يعنی بيا زير گردنمو ماچ كن تا باباييش ميومد جلو سرشو می گرفت پايين غش غش می خنديد.

بچه های اين دوره زمونه از ۷ ماهگی به بابا بزرگشون كلك می زنن.

اينم ارغوان متفكر ما

اينم يكی ديگه

بازم ارغوان

 

 


کلمات کلیدی: