ارغوان و مامانوباباش

گل ما متولد 16 خرداد ماه سال 1383 است

 
ساعت ٩:٥٥ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٥/٢/۱۸  

1-صبح بلند شده به مامانيش گفته: مامان نانا منو تنها قذشت(گذشت).

۲-داريم می ريم تولد به باباش می گه:بيا بيريم تنها می مونيا.

۳- نقاشی می كشه و می خونه: چش چش دو ابو دماغ و دهن يه گدو.

۴- قصه می گه:يكی بود يكی نبود زير گمد كبود هيچی نبود يه آقا گوگه بود اومد منو خود.


کلمات کلیدی: