ارغوان و مامانوباباش

گل ما متولد 16 خرداد ماه سال 1383 است

ايجازه می دي؟
ساعت ٢:۳۸ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٥/٤/٧  

۱-می گه:ايجازه می دی يه كتاب ور دارم؟

          ايجازه می دی برم خونه پاميدا؟

۲-به مامان شمی می گه:عزيزم قوبونت برم من

به من می گه :عاشقتم

۳-پنج شنبه شب تصادف كرديم ،حميد ما رو گذاشت خونه رفت دنبال كارای ماشين تا ۴ صبح .ارغوان صبح كه چشماشو باز كرد به من گفت :بابا با آقا پليسه رفته ماشين منو درست كنه

گفتم: نه اومده خوابه

دويد به سمت اتاق خواب ما و باباشو بيدار كرده بهش می گه :ماشين منو درست كردي؟

 


کلمات کلیدی: