شعرايي براي مامان نانا

IMG_2313.jpg?uniq=oa30e6ارغوان:

IMG_2314.jpg?uniq=oa30ec

مامان وقتي نيستي شعر ناراحتي مي خونم برات

من: چي مي خوني؟

ارغوان: تو كه مي دوني من بي تو، تو بي من يعني حست(حسرت)

پس نرو نرو

......................

فرداش

من: ارغوان شعر واسه مامان مي خوني

ارغوان: مي خوام شعر خوشحالي بخونم

مامان وقتي نمي ري سركار تو بهار مني

من:11.gif11.gif11.gif11.gif

/ 17 نظر / 14 بازدید
نمایش نظرات قبلی
بهانه

وووووي همه رو ولش كن اون بوس ارغوان و بچسب

مامان آرتا

ای جونم . اين جوجه های ناز ما با اين حرفاشون دل مارو ميبرن آخه خوشگل خانم تو شعر خوشحالی و ناراحتی رو از کجا بلدی؟

مامانی وروجک

سلام الهی! چه حرفهای پر معنی ميزنه اين خانومی! خوب احساسشو بيان می کنه! کلی هم که ناز داره!

مامانی

ماشالله به اين خانوم گل ما چه بزرگ شده ماشالله حسابی از خوندن شعرای قشنگش ضعف کردم ببوسش محکم محکم

ليلی

عزيزم چه شعرهاي قشنگي به يونا هم ياد ميدي؟

آنا

شيرين زبووووووووون