عروس خانوم

هفته پيش با ارغواني رفتيم كيش. ديگه انقدر تو هتل شيطوني كرد كه همه مي شناختنش. همه مي گفتن ارغوان.

1-رفته بوديم خريد، من مشغول بررسي لباسا بودم ارغوان رو كرده به مغازه داره

ارغوان: آقا ببين  مامانم چه خوشگله

من:43.gif

2- بابا حميد داشت با من حرف مي زد

بابا حميد: اي بابا

ارغوان: چرا به مامانم مي گي اي بابا

بابا حميد : پس چي بگم

ارغوان : بگو I LOVE YOU

بابا حميد : چرا؟

ارغوان : مگه مامانمو دوست نداري خوب بهش بگو I LOVE YOU

3- من و ارغوان سرما خورديم.

ارغوان بدون دمپايي و جوراب داشت راه مي رفت.

باباجي : ارغوان ببين دمپايي نمي پوشي اينجوري سرما خوردي

ارغوان : پس چرا مامانمم سرما خورده؟

باباجي:07.gif

4-ديروز ما تو خونه يه كم كار داشتيم باباجي اومد ارغوانو ببره

ارغوان : من نميام

باباجي: تو مگه نمي گي دختر مايي پس چرا نمياي

ارغوان با عشوه : آخه مي خوام پيش خواهرم بمونم

5-مي گم : ارغوان كي شوهر مي كني؟

مي گه : حالا كه نه بايد برم پيش دبستاني

مي گم : بعدش؟

مي گه : مي رم مدرسه بعد دانشگاه

مي گم: بعدش؟

مي گه : مي رم سركار، يكي منو مي بينه. مي گه من ارغوانو مي خوام

مي گم: ما نمي ديم

مي گه : اگه پسر خوبي باشه چي؟مي دين

مي گم : آخه چي كاره باشه؟

مي گه : دكتر ، مهندس باشه بدين ديگه

مي گم : باشه ، بعدش؟

مي گه : مياد خاستگاري، من مي شم عروسش

Picture%20092.JPG?uniq=hz4sii

Picture%20091.JPG?uniq=hz4sic

Picture%20014.JPG?uniq=hz4si6

IMG_0641.JPG?uniq=hz4si0

IMG_0597.JPG?uniq=hz4rw8

/ 45 نظر / 14 بازدید
نمایش نظرات قبلی
آنا

من که فکر نکنم به دانشگاه و سرکار و خواستگاری و اين حرفا برسه . اين ارغوان بلایی که من می بينم با اين زبونش به زور بايد تا ۱۴- ۱۵ سالگی نگهش داری وروجکو

رويای نيمه شب

سلام ارغوان جونم خوبی خانم خوشگل مهربون و ناز که چهره ی قشنگت تو ذهن همه مونده.قربون شيرين زبونی هات بشم من

سجاد

مگه من چند سالامه که شما می گين دخترتونو به من نمی دين من فقط ۲۰ سالمه

رادين کوچولو از نی نی بلاگ

يه قرار وبلاگي بزرگ هست که ميتونين تو بلاگ مامان بابام بخونين. اگه ميشه شما هم تبليغشو بکنين تو بلاگاتون و فرند ليستتون. قرار يه جاي باحاله . که غرفه بازي کودک و گريمو اسباب بازي هم داره. خبرشو اينجا ببينين http://sayegah.mihanblog.com

زهرا ، مامان ياسين

وای ارغوان جون هر موقع ميام اين عکساتو می بينم بيشتر از قبل دلم برات ضعف می ره .

الهام

ميگما مامان بزرگ شما درست ميگن ولی به خدا از زور بی خوابی دارم کور ميشم............

ارکا

زودی بيا از شيرين زبونیات بگو خوشگل خانوم