پيش تولد

روز سه شنبه ما رفتيم پيشواز تولد ارغوان گلي11.gif

ديگه برديمش يه عكاسي كه از اول به دنيا اومدنش مي خواستم ببرمشو به تعويق مي افتاد.

قبل از اينكه نوبتش بشه كلي شيطوني كرد. ديگه عكاسي رو گذاشت رو سرش.

تو عكاسي خاله عسل داشت موهاشو درست مي كرد منم بالاسرش وايساده بودم.چون جا نبود بابا حميد رفت رو يه صندلي ديگه نزديك يه خانومه كه مادربزرگ بود نشست.

ارغوانم بلند گفت بابا چرا رفتي پيش اون خانومه نشستي؟

ديگه همه غش كرده بودن از خنده.

عكاسم هر وقت از اتاق عكاسي ميومد بيرون ارغوان مي گفت : آقا چرا عكس منو نمي ندازي؟

15.jpg?uniq=-xpsb71

14.jpg?uniq=-xpsb77

12.jpg?uniq=-xpsb7j

11.jpg?uniq=-xpsb7p

13.jpg?uniq=-xpsb7d

/ 20 نظر / 27 بازدید
نمایش نظرات قبلی
الهام مامان دل آرام

خيلی خيلی عکسا ولباسش نازه...مبارکش باشه... تولدش هم مبارک...ما که دعوت نيستيم ...خيلی خوشحال نباشيم محکم ببوسينش

مريم مامان پارميس

تولدت مبارک ارغوان جون صبر کردم تا روز تولدت برسه اونوقت بهت تبريک بگم چه لباس نازی پوشيدی منتظر عکسای آتله هستيم

حديثه

تولد تولد تولدت مبارک تولدت مبارك مبارك مبارك تولدت مبارك رو سقف اين اتاقت يه عالمه ستاره مخوايم تولدت رو جشن بگيريم دوباره ه ه ه ه فشفشه هاي روشن بادكنكاي رنگي همگي باهم بخونيم آخه تو چگده گشنگي آخه تو چگده گشنگي چگده گشنگي ا از همه رنگي ا لپتو بچشم ا بچه گشنگم ا هوشدورودو هوشدورودو هوشدورودو هوشدورودو حالا حرف منو گوش كن فوت كن فوت كن فوت كن شما رو خاموش كن فوت كن فوت كن فوت كن شما رو خاموش كن يك دو سه به به چه كيك خوشمزه اي لپتو بكشم الهي!

عسل

تولدتولدتولدت مبارک سلام تولد دختر تون مبارک ان شاالله ۱۲۰ سالگيش را جشن بگيريد دلم براش تنگ شده از قول من ببوسش

زندی

چه حوشگله دلم ميخواد عروسم بشه واي...