۱-ساعت ۱:۳۰شب مهمونا رفتن، نشسته داره نقاشي مي كنه.

مي گم: ارغوان وسايلتو جمع كن مي خوايم بخوابيم

ارغوان: مامان جون بزار كارامو بكنم بعد جمعشون مي كنم. مامان به من اعتماد كن

من:13.gif

۲- يه لباس جديد پوشيدم دارم آماده مي شم بريم مهموني. وايساده نگام مي كنه.

من: خوشگل شدم ماماني

ارغوان: خوشگل بودي مامان جونم، خوشگلتر شدي

/ 9 نظر / 23 بازدید
خانم ف

خوب. راست ميگه بهش اعتماد کن. چه دخمل مهربونی. دخترک من تا يه لباس خوشگل ميپوشم ميگه ميشه لطفا اين را ديگه نپوشی نو نگهداری من بزرگ ميشم بپوشم

هستی

فدای دختر شيرين زبون

هستی

عید غدیر رو تبریک میگم امیدوارم تعطیلات خوبی داشته باشید.

پريسا

ارياشهر///خيابان کاشانی.. خيابان مهران...انتهای مهران سمت چپ.. خيابان شهيد فهيمی.. کوچه مکاری پلاک ۱۴ زنگ ۵...........۰۹۱۲۲۰۱۴۶۵۱